Lagendijk Thanatopraxie
voor specialistische postmortale zorg

Verwijderen van pacemaker, ICD, neurostimulator, medicatiepomp

Indien er sprake is van een crematie, dan dienen alle geïmplanteerde apparaten (met accu) verwijderd te worden, om schade aan de ovenwand te voorkomen.

De plicht om een aanwezige medische toepassing met batterij te verwijderen staat doorgaans benoemd in de algemene voorwaarden die een crematorium hanteert.

Ook kan in de algemene voorwaarden een algemene vermelding staan dat het verboden is om een batterij met de overledene mee te geven.

Ook bij een begrafenis is het verwijderen hiervan wenselijk, om milieutechnische reden.

Uitzondering is de Micra pacemaker. Bij sommige crematoria is het toegestaan om een Micra pacemaker in het lichaam te laten.

Ik ben inzetbaar om op elke locatie deze apparatuur (uitgezonderd de Micra pacemaker) op verantwoorde wijze uit te nemen.